From Invoice To Payment

Een uniek advies- en diensten-platform voor
betalings- en innings-processen.

Onze missie is bij te dragen tot de financiële gezondheid van organisaties door een totaaloplossing aan te bieden waar ook de eindklant bij gebaat is. Dat kan door louter advies, door gerichte ondersteuning of door de uitbesteding van het volledige proces of een gedeelte ervan. Wayves Easy Flows werkt als katalysator van uw betalingsprocedure, zodat u zich kan concentreren op uw kerntaken.

Homepage_002_002

Een geïntegreerde oplossing

Publieke instellingen of ondernemingen lopen geld mis door onbetaalde schuldvorderingen. Facturen of belastingen lopen vertraging op door moeizame informatie-uitwisseling. Daarnaast hebben eindklanten niet genoeg inzicht in hun openstaande vorderingen. Ons dienstenplatform biedt een totaaloplossing door de combinatie van efficiëntere informatie-uitwisseling, opvolging en begeleiding.

Een persoonlijke en ethisch verantwoorde aanpak

Wayves Easy Flows wil de cash flow positie van de opdrachtgever versterken, zonder de klantenrelatie nodeloos onder druk te zetten. Bedrijven en organisaties zien de efficiëntie van hun facturatie en inning van openstaande vorderingen toenemen, waardoor ze minder met betalingsachterstanden geconfronteerd worden. Eindklanten mogen rekenen op drempelverlagende begeleiding om meer inzicht te krijgen in hun facturen. Duidelijke trajecten en heldere afspraken garanderen een kostenefficiënte werkwijze. Ons advies- en dienstenplatform wil zo niet alleen betaalconflicten oplossen, maar ook nieuwe problemen voorkomen.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

De bouwstenen voor onze kwaliteitsvolle dienstverlening zijn: een heldere visie en waarden, ervaren mensen, innovatieve tools, duidelijke trajecten en procedures en een softwareplatform dat alles verbindt. Het platform is flexibel, veilig en geschikt voor een modulaire of geïntegreerde werking.

Een heldere visie en waarden

Ervaren mensen

Innovatieve tools

Duidelijke trajecten en procedures

Een softwareplatform dat alles verbindt

Schakel tussen alle partijen

Wayves Easy Flows biedt advies en ondersteuning doorheen het hele betalings- en inningsproces en slaat zo een brug tussen alle betrokken partijen. Het transparante softwareplatform vormt de draaischijf voor alle informatie-uitwisseling en is toegankelijk voor alle partijen. De centrale aansturing verkort de doorlooptijd van een dossier waardoor betalingen sneller en efficiënter verlopen.

Neem contact met ons op

Contact